Om huset

Det vackra huset har stått sedan 1929. Det ritades av arkitekt Fr. Fredriksson och uppfördes av byggherre Fastighets AB Safin. Under årens lopp har huset setts om och renoverats.

Tidslinje:

 • 2014: Renovering av Värmeväxlare
 • 2013: SBA-besiktning (Systematiskt Brandskyddsarbete)
 • 2012: Fönsterrenovering och målning
 • 2012: Nytt bastuaggregat installeras
 • 2011: Omfogning av tegelfasaden
 • 2010: Funktionskontroll av ventilationssystemet genomförs
 • 2010: Fastigheten energideklareras
 • 2004: Fönstermålning, Balkongrenovering
 • 2003: Bullersanering av fönster, Esplanaden, Prennegatan, Hospitalsgatan
 • 2003: Renovering av fasad
 • 2001: Ommålning av trapphus och mur på gården
 • 2000: Bredbandsinstallation (Bredbandsbolaget AB)
 • 1996: Radiatorventiler element
 • 1994-1995: Nytt tak, vindsvåningen brandsektioneras
 • 1994: Renovering av elsystem
 • 1992: Badrum, vatten och avloppsstammar, gillestuga och bastu, tvättstuga och torkrum renoveras. Ny innergårdsbeläggning
 • 1991: Fönsterrenovering
 • 1988-1989: Fönsterrenovering, Kabel-TV installeras, hängrännor och stuprör bytes
 • 1987: Renovering av värmesystem
 • 1983: Dusch och bastu byggs i anslutning till gillestugan
 • 1982: Fjärrvärme installeras
 • 1929: Husets byggs

Om Föreningen
Om Huset
Stadgar
Årsredovisning
Karta/vägbeskrivning

För boende:
Ordningsregler
Kabel-TV
Bredband + Telefoni
Sopsortering
Gillestugan Parkering